ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest już czynne i zapraszamy do zapisania Swego dziecka do naszego przedszkola.

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

  • Wysłać zgłoszenie ze strony przedszkola www.zaczarowany-ogrod.com ;
  • Osobiście udać się do przedszkola: Wrzosowa, ul. Katowicka 42a;
  • Zadzwonić i zapisać dziecko na listę, tel. 604297373;
  • Przesłać zgłoszenie przez portal „facebook”;
  • inny sposób, podając telefon kontaktowy i nazwisko – oddzwonimy.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „ZACZAROWANY OGRÓD”

Na rok szkolny od dnia

Imię i nazwisko dziecka (wymagane)

Data urodzenia:

PESEL (opcjonalnie):

Adres zamieszkania dziecka (opcjonalnie):

Telefon kontaktowy:

E-mail kontaktowy:

Rodzice - Opiekunowie

Nazwisko i imię matki:

Miejsce pracy (opcjonalnie):

Telefon aktualny w czasie pobytu dziecka w przedszkolu:

Nazwisko i imię ojca:

Miejsce pracy (opcjonalnie):

Telefon aktualny w czasie pobytu dziecka w przedszkolu:

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu

Od: do:

Inne ważne informacje (np. choroby, alergie, rodzina zastępcza, itp.):

Wypełniając niniejszą Kartę Zgłoszenia zobowiązuję się:

  1. niezwłocznie poinformować przedszkole o zmianach w podanych wyżej informacjach
  2. podać telefon kontaktowy, by w razie potrzeby być dostępnym dla pracowników przedszkola
  3. zapoznać się z regulaminem przedszkola oraz stosować się do zawartych tam postanowień
  4. terminowo uiszczać opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu

Akceptuję powyższe zobowiązania:

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez dyrektora przedszkola danych osobowych naszych i naszego dziecka oraz osób upoważnionych do odbierania dziecka, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn.: DzU 2002 nr 101, poz. 926 ze zm. ) – w celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w przedszkolu. W/w informacje mogą być udostępnione nauczycielom przedszkola, pod warunkiem zobowiązania ich do zachowania tajemnicy służbowej.
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

Wyrażam zgodę: