Zapewniamy

 • Opiekę dydaktyczno-wychowawczą dzieciom w wieku już od 2 lat w podstawowych godzinach 7.00 – 17.00 (lub w innych, jeśli zaistnieje taka potrzeba).

 • Zdrowe i smaczne odżywianie, bogate w warzywa i owoce .

 • Dostosowanie diety do potrzeb dziecka – ustalenia indywidualne.

 • Częste zabawy na świeżym powietrzu.

 • Bezpieczny, nowocześnie urządzony plac zabaw.

 • Bezpieczny teren przedszkola.

 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych na najwyższym poziomie.

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, miłą i przyjazną dla dziecka.

 • Codzienną profilaktykę logopedyczną, a dla dzieci objętych terapią indywidualną -zajęcia logopedyczne 3x w tygodniu.

 • Codziennie zajęcia języka angielskiego (z wykorzystaniem wszystkich zmysłów).

 • Zajęcia taneczno-rytmiczne i wokalno-aktorskie.

 • Zapoznanie ze światem teatru i sztuki.

 • Zabawy grupowe rozwijające funkcje społeczne.

 • Naukę postawy akceptacji, zaufania i nagradzania.

 • Naukę dobrego zachowania i dobrych manier.

 • Bezpośredni kontakt z przyrodą- m.in. uprawianie ogródka warzywnego przez dzieci.

 • Przestronne i funkcjonalne sale zajęć – każda z łazienką.

 • Estetykę powierzchni przedszkolnej.

 • Innowacyjne pomoce dydaktyczne oraz materiały edukacyjne.

 • Ogród usytuowany z dala od ulicznego zgiełku.

 • Parking gwarantujący bezpieczeństwo i wygodę podczas przywożenia oraz odbierania dzieci z przedszkola

 • Bardzo dogodną lokalizację przedszkola.

Opis zajęć

Zabawy grupowe przy muzyce :

 • Płyty opracowane przez M. Bogdanowicz

 • Płyty (muzyka różna)

 • Przy pianinie

 • Przy gitarze

 • Nauka piosenek

 • Układy taneczne

 • Umuzykalnienie

 • Rytmizacja

 • Koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowo

Zajęcia logopedyczne:

 • Grupowe – codzienne opowiadania z serii „Pan Języczek…”, ćwiczenia usprawniające artykulatory, profilaktyka logopedyczna

 • Indywidualne – prowadzenie terapii logopedycznej (codziennie) w sali logopedycznej z każdym poszczególnym dzieckiem objętym terapią.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Realizacja programu edukacyjnego (podstawy programowej)

 • Praca z książką

 • Nauka przy stolikach, ćwiczenie koncentracji uwagi

 • Lekcje przygotowane i prowadzone przez opiekunki grup

Zabawy na świeżym powietrzu:

 • Indywidualne, spontaniczne zabawy dzieci

 • Zabawy zorganizowane, animacyjne prowadzone przez opiekunki

 • Spacery

Zabawy indywidualne:

 • Czas wolny dzieci

 • Zabawy w kącikach tematycznych

 • Rysowanie, układanie puzzli, budowle z klocków…

 • Wykorzystanie czasu wolnego na ulubione zabawy

Odkrywam piękny i ciekawy świat”:

 • Wykonywanie doświadczeń

 • Poznawanie różnych zakątków świata

 • Wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych

 • Ścieżka edukacyjna

 • Uprawianie ogródka

 • Przybliżanie sztuki kulinarnej

Moja przyjaciółka scena”:

 • Emisja głosu

 • Zajęcia wokalne

 • Podstawy gry aktorskiej

 • Elementy ruchu scenicznego

 • Dykcja i artykulacja

 • Praca z mikrofonem

Tygodniowy plan zajęć- Grupa Maluszków

Poniedziałek

6:30- 8:00    Schodzenie się dzieci/rozmowy indywidualne z rodzicami.

8:00- 8:15    Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

8:15 – 8:30    Poranna gimnastyka dla smyka, zabawy muzyczne, ruchowe, czynności samoobsługowe przed śniadaniem.

8:30 – 9:00    Śniadanie.

9:00 – 9:10    Mycie zębów po śniadaniu.

9:10 – 9:30    Zabawy i piosenki w języku angielskim.

9:30- 9:45    Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej.

9:45-10:00    Zdrowa przekąska/Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

10:00-10:30  Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego/grupowe zajęcia logopedyczne, logorytmiczne, słuchowe / zajęcia plastyczne.

10:30 – 11:15  Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym/zabawy dowolne, zabawy kierowane przez nauczyciela/gry i zabawy z chustą animacyjną.

11:15 – 11.30  Czynności samoobsługowe przed obiadem.

11.30 – 12:00  Obiad.

12:00 – 12:15  Mycie zębów po obiedzie.

12:15 – 14:00  Muzykoterapia/leżakowanie.

14:00 – 14:15  Czynności samoobsługowe przed podwieczorkiem.

14:15 – 14:30  Podwieczorek.

14:30 – 16:00  Zabawy dowolne*, zabawy kierowane przez N., indywidualna praca kompensacyjna z dziećmi.

16:00-16:15    Dodatkowy posiłek- koncert życzeń :)

16:15- 17:00   Zabawy dowolne, zabawy kierowane przez nauczyciela rozchodzenie się dzieci.

Wtorek

6:30- 8:00    Schodzenie się dzieci/rozmowy indywidualne z rodzicami.

8:00- 8:15    Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

8:15 – 8:30    Poranna gimnastyka dla smyka, zabawy muzyczne, ruchowe, czynności samoobsługowe przed śniadaniem.

8:30 – 9:00    Śniadanie.

9:00 – 9:10    Mycie zębów po śniadaniu.

9:10 – 9:30    Zabawy i piosenki w języku angielskim.

9:30- 9:45    Zajęcia terapeutyczne (muzykoterapia, bajkoterapia, aromaterapia, dogoterapia).

9:45-10:00   Rytmika.

10:00- 10:10  Zdrowa przekąska/Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

10:10-10:30    Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego/ grupowe zajęcia logopedyczne, logorytmiczne, słuchowe/ zajęcia plastyczne.

10:30 – 11:15  Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym/zabawy dowolne, zabawy kierowane przez nauczyciela/gry i zabawy z chustą animacyjną.

11:15 – 11.30  Czynności samoobsługowe przed obiadem.

11.30 – 12:00  Obiad.

12:00 – 12:15  Mycie zębów po obiedzie.

12:15 – 14:00  Muzykoterapia/leżakowanie.

14:00 – 14:15   Czynności samoobsługowe przed podwieczorkiem.

14:15 – 14:30   Podwieczorek.

14:30 – 16:00   Zabawy dowolne*, zabawy kierowane przez N., indywidualna praca kompensacyjna z dziećmi.

16:00-16:15      Dodatkowy posiłek- koncert życzeń :)

16:15- 17:00      Zabawy dowolne, zabawy kierowane przez nauczyciela rozchodzenie się dzieci.

Środa

6:30- 8:00   Schodzenie się dzieci/rozmowy indywidualne z rodzicami.

8:00- 8:15    Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

8:15 – 8:30   Poranna gimnastyka dla smyka, zabawy muzyczne, ruchowe, czynności samoobsługowe przed śniadaniem.

8:30 – 9:00   Śniadanie.

9:00 – 9:10    Mycie zębów po śniadaniu.

9:10 – 9:30    Zabawy i piosenki w języku angielskim.

9:30- 9:45    Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki      korekcyjnej

9:45-10:00    Zdrowa przekąska/Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań

10:00-10:30  Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego/ grupowe zajęcia logopedyczne, logorytmiczne, słuchowe/ zajęcia plastyczne.

10:30 – 11:15  Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym/zabawy dowolne, zabawy kierowane przez nauczyciela/gry i zabawy z chustą animacyjną.

11:15 – 11.30  Czynności samoobsługowe przed obiadem.

11.30 – 12:00  Obiad.

12:00 – 12:15  Mycie zębów po obiedzie.

12:15 – 14:00  Muzykoterapia/leżakowanie.

14:00 – 14:15  Czynności samoobsługowe przed podwieczorkiem.

14:15 – 14:30    Podwieczorek.

14:30 – 16:00  Zabawy dowolne*, zabawy kierowane przez N., indywidualna praca kompensacyjna z dziećmi.

16:00-16:15 Dodatkowy posiłek- koncert życzeń :)

16:15- 17:00  Zabawy dowolne, zabawy kierowane przez nauczyciela rozchodzenie się dzieci.

Czwartek

6:30- 8:00    Schodzenie się dzieci/rozmowy indywidualne z rodzicami.

8:00- 8:15    Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

8:15 – 8:30    Poranna gimnastyka dla smyka, zabawy muzyczne, ruchowe,   czynności samoobsługowe przed śniadaniem.

8:30 – 9:00    Śniadanie.

9:00 – 9:10    Mycie zębów po śniadaniu.

9:10 – 9:30    Zabawy i piosenki w języku angielskim.

9:30- 9:45    „Odkrywam piękny i ciekawy świat”- zajęcia kulinarne (nauka robienia kanapek, sałatek owocowych, pieczenie ciast).

9:45-10:00  Zdrowa przekąska/Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

10:00-10:30 Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego/ grupowe zajęcia logopedyczne, logorytmiczne, słuchowe/ zajęcia plastyczne.

10:30 – 11:15  Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym/zabawy dowolne, zabawy kierowane przez nauczyciela/gry i zabawy z chustą animacyjną.

11:15 – 11.30  Czynności samoobsługowe przed obiadem.

11.30 – 12:00  Obiad.

12:00 – 12:15  Mycie zębów po obiedzie.

12:15 – 14:00  Muzykoterapia/leżakowanie.

14:00 – 14:15  Czynności samoobsługowe przed podwieczorkiem.

14:15 – 14:30  Podwieczorek.

14:30 – 16:00  Zabawy dowolne*, zabawy kierowane przez N., indywidualna praca kompensacyjna z dziećmi.

16:00-16:15 Dodatkowy posiłek- koncert życzeń :)

16:15- 17:00 Zabawy dowolne, zabawy kierowane przez nauczyciela rozchodzenie się dzieci.

Piątek

6:30- 8:00 Schodzenie się dzieci/rozmowy indywidualne z rodzicami.

8:00- 8:15  Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

8:15 – 8:30  Poranna gimnastyka dla smyka, zabawy muzyczne, ruchowe,   czynności samoobsługowe przed śniadaniem.

8:30 – 9:00  Śniadanie.

9:00 – 9:10  Mycie zębów po śniadaniu.

9:10 – 9:30 Zabawy i piosenki w języku angielskim.

9:30- 9:45  „Odkrywam piękny i ciekawy świat”- zajęcia przyrodnicze (zajęcia w kąciku przyrodniczym, eksperymenty).

9:45-10:00  Zdrowa przekąska/Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań

10:00-10:30  Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego/ grupowe zajęcia logopedyczne, logorytmiczne, słuchowe/ zajęcia plastyczne.

10:30 – 11:15  Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym/zabawy dowolne, zabawy kierowane przez nauczyciela/ gry i zabawy z chustą animacyjną.

11:15 – 11.30  Czynności samoobsługowe przed obiadem.

11.30 – 12:00  Obiad.

12:00 – 12:15  Mycie zębów po obiedzie.

12:15 – 14:00  Muzykoterapia/leżakowanie.

14:00 – 14:15 Czynności samoobsługowe przed podwieczorkiem.

14:15 – 14:30  Podwieczorek.

14:30 – 15:15  „Moja przyjaciółka scena”– zajęcia teatralne (dwie grupy).

15:15- 16:00  Zabawy dowolne*, zabawy kierowane przez N., indywidualna praca kompensacyjna z dziećmi.

16:00-16:15 Dodatkowy posiłek- koncert życzeń :)

16:15- 17:00 Zabawy dowolne, zabawy kierowane przez nauczyciela rozchodzenie się dzieci.

Każdego dnia od godz. 10.00-14.00 prowadzone będą indywidualne zajęcia logopedyczne z dziećmi objętymi terapią logopedyczną.

W bloku „Odkrywam piękny i ciekawy świat” znajdą się zagadnienia tłumaczące zjawiska zachodzące w przyrodzie i otaczającym świecie, przybliżające sztukę kulinarną. Młodzi dociekliwi będą uczestniczyć w doświadczeniach, obserwować przyrodę, uprawiać ogródek, przygotowywać posiłki, poznawać zasady zdrowego żywienia, itp.

Blok „Moja przyjaciółka scena” pozwoli wprowadzić do świata artystycznego. Młodzi artyści oprócz pracy z mikrofonem będą poznawać zasady poruszania się na scenie, poprawnej dykcji i interpretacji tekstu, a także będą miały możliwość rozwoju wokalnego. Te zajęcia to aktorsko-wokalno-teatralne.

Tygodniowy plan zajęć- Grupa Starszaków

PONIEDZIAŁEK:

6:30- 8:00   Schodzenie się dzieci/rozmowy indywidualne z rodzicami.

8:00- 8:15    Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

8:15 – 8:30   Poranna gimnastyka dla smyka, zabawy muzyczne, ruchowe,   czynności samoobsługowe przed śniadaniem.

8:30 – 9:00   Śniadanie.

9:00 – 9:10    Mycie zębów po śniadaniu.

9:10 – 9:30     Zabawy i piosenki w języku angielskim.

9:30- 10:00   Język angielski- zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowanie przedszkolnego.

10:00- 10:15  Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej

10:15-10:30    Zdrowa przekąska/zabawy indywidualne w kącikach

10:30-11:15     Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym/zabawy dowolne, zabawy kierowane przez nauczyciela

11:15 – 11.30     Czynności samoobsługowe przed obiadem.

11.30 – 12:00   Obiad.

12:00 – 12:10   Mycie zębów po obiedzie.

12:10 – 13:50    Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego/zajęcia logopedyczne/zajęcia plastyczne.

13:50 – 14:00   Czynności samoobsługowe przed podwieczorkiem.

14:00 – 14:20   Podwieczorek.

14:20- 16:00    Zabawy dowolne*, zabawy kierowane przez N., indywidualna praca kompensacyjna z dziećmi.

16:00-16:15     Dodatkowy posiłek- koncert życzeń :-)

16:15 – 17:00   Zabawy dowolne*, zabawy kierowane przez N., indywidualna praca kompensacyjna z dziećmi, rozchodzenie się dzieci.

WTOREK

6:30- 8:00     Schodzenie się dzieci/rozmowy indywidualne z rodzicami.

8:00- 8:15       Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

8:15 – 8:30      Poranna gimnastyka dla smyka, zabawy muzyczne, ruchowe, czynności samoobsługowe przed śniadaniem.

8:30 – 9:00     Śniadanie.

9:00 – 9:10      Mycie zębów po śniadaniem.

9:15 – 9:45       Rytmika.

9:45- 10:05     Zabawy i piosenki w języku angielskim.

10:05- 10:20   Zabawy z chustą animacyjną

10:20-10:30    Zdrowa przekąska/zabawy indywidualne w kącikach

10:30-11:15      Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym/zabawy dowolne, zabawy kierowane przez nauczyciela

11:15 – 11.30      Czynności samoobsługowe przed obiadem.

11.30 – 12:00    Obiad.

12:00 – 12:10    Mycie zębów po obiedzie.

12:10 – 13:50    Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego/zajęcia logopedyczne/zajęcia plastyczne.

13:50 – 14:00    Czynności samoobsługowe przed podwieczorkiem.

14:00 – 14:20    Podwieczorek.

14:20- 14:50    Zajęcia terapeutyczne (muzykoterapia, bajkoterapia, aromaterapia, dogoterapia itp.).

14:50- 16:00    Zabawy dowolne*, zabawy kierowane przez N., indywidualna praca kompensacyjna z dziećmi.

16:00-16:15     Dodatkowy posiłek- koncert życzeń :-)

16:15 – 17:00   Zabawy dowolne*, zabawy kierowane przez N., indywidualna praca kompensacyjna z dziećmi, rozchodzenie się dzieci.

ŚRODA

6:30- 8:00     Schodzenie się dzieci/rozmowy indywidualne z rodzicami.

8:00- 8:15      Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

8:15 – 8:30     Poranna gimnastyka dla smyka, zabawy muzyczne, ruchowe, czynności samoobsługowe przed śniadaniem.

8:30 – 9:00    Śniadanie.

9:00 – 9:10     Mycie zębów po śniadaniu.

9:10 – 9:30      Zabawy i piosenki w języku angielskim.

9:30- 10:00    Język angielski- zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego.

10:00- 10:15    Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej.

10:15-10:30     Zdrowa przekąska/zabawy indywidualne w kącikach.

10:30-11:15      Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym/zabawy dowolne, zabawy kierowane przez nauczyciela

11:15 – 11.30      Czynności samoobsługowe przed obiadem.

11.30 – 12:00    Obiad.

12:00 – 12:10   Mycie zębów po obiedzie.

12:10 – 13:50    Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego/zajęcia logopedyczne/zajęcia plastyczne.

13:50 – 14:00   Czynności samoobsługowe przed podwieczorkiem.

14:00 – 14:20   Podwieczorek.

14:20- 16:00    Zabawy dowolne*, zabawy kierowane przez N., indywidualna praca kompensacyjna z dziećmi.

16:00-16:15      Dodatkowy posiłek- koncert życzeń :-)

16:15 – 17:00    Zabawy dowolne*, zabawy kierowane przez N., indywidualna praca kompensacyjna z dziećmi, roschodzenie się dzieci.

CZWARTEK

6:30- 8:00     Schodzenie się dzieci/rozmowy indywidualne z rodzicami.

8:00- 8:15      Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

8:15 – 8:30     Poranna gimnastyka dla smyka, zabawy muzyczne, ruchowe, czynności samoobsługowe przed śniadaniem.

8:30 – 9:00    Śniadanie.

9:00 – 9:10    Mycie zębów po śniadaniu.

9:10 – 9:30    Zabawy i piosenki w języku angielskim.

9:30- 10:00   Zajęcia kulinarne (nauka robienia kanapek, sałatek owocowych, pieczenie ciast).

10:00- 10:15  Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

10:15-10:30   Zdrowa przekąska/zabawy indywidualne w kącikach.

10:30-11:15    Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym/zabawy dowolne, zabawy kierowane przez nauczyciela.

11:15 – 11.30    Czynności samoobsługowe przed obiadem.

11.30 – 12:00   Obiad.

12:00 – 12:10  Mycie zębów po obiedzie.

12:10 – 13:50   Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego/zajęcia logopedyczne/zajęcia plastyczne.

13:50 – 14:00   Czynności samoobsługowe przed podwieczorkiem.

14:00 – 14:20   Podwieczorek.

14:20- 16:00   Zabawy dowolne*, zabawy kierowane przez N., indywidualna praca kompensacyjna z dziećmi.

16:00-16:15     Dodatkowy posiłek- koncert życzeń :-)

16:15 – 17:00   Zabawy dowolne*, zabawy kierowane przez N., indywidualna praca kompensacyjna z dziećmi, roschodzenie się dzieci.

PIĄTEK

6:30- 8:00   Schodzenie się dzieci/rozmowy indywidualne z rodzicami.

8:00- 8:15     Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

8:15 – 8:30     Poranna gimnastyka dla smyka, zabawy muzyczne, ruchowe, czynności samoobsługowe przed śniadaniem.

8:30 – 9:00   Śniadanie.

9:00 – 9:10    Mycie zębów po śniadaniu.

9:10 – 9:30     Zabawy i piosenki w języku angielskim.

9:30- 10:00    Zajęcia przyrodnicze (zajęcia w kąciku przyrodniczym, eksperymenty).

10:00- 10:15   Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

10:15-10:30    Zdrowa przekąska/Zabawy indywidualne w kącikach.

10:30-11:15    Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym/zabawy dowolne, zabawy kierowane przez nauczyciela

11:15 – 11.30   Czynności samoobsługowe przed obiadem.

11.30 – 12:00   Obiad.

12:00 – 12:10  Mycie zębów po obiedzie.

12:10 – 13:50   Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego/zajęcia logopedyczne/zajęcia plastyczne.

13:50 – 14:00  Czynności samoobsługowe przed podwieczorkiem.

14:00 – 14:20  Podwieczorek.

14:30 – 15:15  Zajęcia teatralne (dwie grupy).

15:15- 16:00    Zabawy dowolne*, zabawy kierowane przez N., indywidualna praca kompensacyjna z dziećmi.

16:00-16:15    Dodatkowy posiłek- koncert życzeń :-)

16:15 – 17:00  Zabawy dowolne*, zabawy kierowane przez N., indywidualna praca kompensacyjna z dziećmi, roschodzenie się dzieci.

 

*Przy sprzyjającej pogodzie zabawy odbywają się w ogrodzie przedszkolnym, przy niesprzyjającej w sali.

Wakacyjna oferta

WAKACYJNA OFERTA:

Nasze przedszkole pracuje przez całe wakacje,

w godzinach dostosowanych do potrzeb Rodziców.

Przyjmujemy RÓWNIEŻ dzieci, które potrzebują opieki TYLKO w miesiącach wakacyjnych.

Zapewniamy:

 • zajęcia z nauczycielem j. angielskiego

 • zajęcia z nauczycielem j. niemieckiego

 • zajęcia logopedyczne

 • rytmikę i umuzykalnienie

 • zajęcia plastyczne

 • zajęcia sceniczne

 • zabawy na świeżym powietrzu

 • bliski kontakt z przyrodą

 • wiele uśmiechu i radości :))

Zapraszamy

do

„Zaczarowanego Ogrodu”