headreabout

Niepubliczne Przedszkole„Zaczarowany Ogród”,

powstało z myślą o dzieciach w wieku 2-6 lat.
To przedszkole, ze względu na dłuższy czas otwarcia (godziny dostosowane do potrzeb), jest alternatywą dla Rodziców pracujących w większym wymiarze godzin. Istotna jest również oferta edukacyjna, wykraczająca poza wymagane podstawy nauczania. Dzieci poznają otaczający świat, podejmują zabawy: badawcze, konstrukcyjno-techniczne, uczestniczą w doświadczeniach, pracach ogrodniczych, kulinarnych, oraz wielu, wielu innych ciekawych zajęciach. Ponadto staramy się stworzyć przyjazne dla malucha otoczenie pełne wyrozumiałości, akceptacji i wzajemnego poszanowania.