• Opieka dydaktyczno-wychowawcza dzieci w wieku już od 2 lat w podstawowych godzinach 7.00 – 17.00 (lub w innych, jeśli zaistnieje taka potrzeba).

 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych na najwyższym poziomie.

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, miłą i przyjazną dla dziecka.

 • Codzienną profilaktykę logopedyczną, a dla dzieci objętych terapią indywidualną -zajęcia logopedyczne 3x w tygodniu.

 • Codziennie zajęcia języka angielskiego (z wykorzystaniem wszystkich zmysłów).

 • Zajęcia taneczno-rytmiczne i wokalno-aktorskie.

 • Zapoznanie ze światem teatru i sztuki.

 • Nauka postawy akceptacji, zaufania i nagradzania.

 • Nauka dobrego zachowania i dobrych manier.

 • Bezpośredni kontakt z przyrodą- m.in. uprawianie ogródka warzywnego przez dzieci.

 • Przestronne i funkcjonalne sale zajęć – każda z łazienką.

 • Estetykę powierzchni przedszkolnej.

 • Innowacyjne pomoce dydaktyczne oraz materiały edukacyjne.

Zajęcia logopedyczne:

 • Grupowe – codzienne opowiadania z serii „Pan Języczek…”, ćwiczenia usprawniające artykulatory, profilaktyka logopedyczna

 • Indywidualne – prowadzenie terapii logopedycznej (codziennie) w sali logopedycznej z każdym poszczególnym dzieckiem objętym terapią.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Realizacja programu edukacyjnego (podstawy programowej)

 • Praca z książką

 • Nauka przy stolikach, ćwiczenie koncentracji uwagi

 • Lekcje przygotowane i prowadzone przez opiekunki grup

Odkrywam piękny i ciekawy świat”:

 • Wykonywanie doświadczeń

 • Poznawanie różnych zakątków świata

 • Wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych

 • Ścieżka edukacyjna

 • Uprawianie ogródka

 • Przybliżanie sztuki kulinarnej

Moja przyjaciółka scena”:

 • Emisja głosu

 • Zajęcia wokalne

 • Podstawy gry aktorskiej

 • Elementy ruchu scenicznego

 • Dykcja i artykulacja

 • Praca z mikrofonem